Invloed in de krant

< Waarvan zijn we nog onder invloed

Kroeger durft ook wel eens ijdel zijn en een artikel in een nationale of regionale krant slaan we niet af.  Zeker als we Inbev naar de kroon steken met de wereldwijde penetratie van Kroeger in de wereld. We zijn er intussen best wel zeker van dat Kroeger werd genuttigd waar Inbev alleen maar kan van dromen.

20181108_cursiefje1 kijsdrupper Kroeger-Krant

0

shopping cart